Publication detail

Radiové komunikační služby

Original Title

Radiové komunikační služby

Czech Title

Radiové komunikační služby

Language

cs

Original Abstract

Skripta jsou zaměřena na moderní trendy radiokomunikací - digitální sítě, systémy DVB, optické komunikace, rozhlasové a televizní vysílače DAB a DVB, antény,mobilní radiokomunikace družicové přenosy a vysílání, měřicí metody v radiokomunikacích apod.

Czech abstract

Skripta jsou zaměřena na moderní trendy radiokomunikací - digitální sítě, systémy DVB, optické komunikace, rozhlasové a televizní vysílače DAB a DVB, antény,mobilní radiokomunikace družicové přenosy a vysílání, měřicí metody v radiokomunikacích apod.

BibTex


@misc{BUT58575,
 author="Václav {Říčný} and Jiří {Svačina} and Otakar {Wilfert} and Zdeněk {Nováček} and Vladislav {Škorpil} and Miroslav {Kasal} and Karel {Hanousek} and Stanislav {Hanus}",
 title="Radiové komunikační služby",
 annote="Skripta jsou zaměřena na moderní trendy radiokomunikací - digitální sítě, systémy DVB, optické komunikace, rozhlasové a televizní vysílače DAB a DVB, antény,mobilní radiokomunikace družicové přenosy a vysílání, měřicí metody v radiokomunikacích apod.",
 address="Ústav radioelektroniky FEI VUT v Brně",
 booktitle="Radiové komunikační služby",
 chapter="58575",
 edition="Učební texty pro specializační kurs Českých radiokomunikací",
 institution="Ústav radioelektroniky FEI VUT v Brně",
 year="1998",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="Ústav radioelektroniky FEI VUT v Brně",
 type="course reader"
}