Publication detail

Elektronické praktikum

Original Title

Elektronické praktikum

Czech Title

Elektronické praktikum

Language

cs

BibTex


@misc{BUT58431,
  author="Ivana {Jakubová} and Zdeněk {Kolka} and Jiřina {Kovářová}",
  title="Elektronické praktikum",
  address="FEKT VUT v Brně",
  chapter="58431",
  institution="FEKT VUT v Brně",
  year="2002",
  month="december",
  publisher="FEKT VUT v Brně",
  type="course reader"
}