Publication detail

Experimentální výzkum proudění v průtočných částech hydraulických strojů metodou integrální laserové anemometrie - PIV

Original Title

Experimentální výzkum proudění v průtočných částech hydraulických strojů metodou integrální laserové anemometrie - PIV

Czech Title

Experimentální výzkum proudění v průtočných částech hydraulických strojů metodou integrální laserové anemometrie - PIV

Language

cs

Original Abstract

Nový systém pro integrální anemometrii je jedna z mála současných metod pro detailní bezkontaktní analýzu struktury proudu. Jedná se o systém, který je nutný při využívání k provádění špičkových hydraulických zkoušek a testů. Budoucí význam systému najde uplatnění při kalibrování a verifikování moderních matematických modelů. Řada komerčně dostupných verzí (např. FLUENT a další) umožňuje volit různé verze vyjádření vlivu turbulence pro konkrétní proudové poměry. Správná volba modelu turbulence se jeví z dnešního hlediska jako stěžejní pro dosažení korektních a spolehlivých výsledků výpočtových postupů. Bez moderního systému PIV je nutná a přesná kalibrace a zejména verifikace matematických modelů nemyslitelná.

Czech abstract

Nový systém pro integrální anemometrii je jedna z mála současných metod pro detailní bezkontaktní analýzu struktury proudu. Jedná se o systém, který je nutný při využívání k provádění špičkových hydraulických zkoušek a testů. Budoucí význam systému najde uplatnění při kalibrování a verifikování moderních matematických modelů. Řada komerčně dostupných verzí (např. FLUENT a další) umožňuje volit různé verze vyjádření vlivu turbulence pro konkrétní proudové poměry. Správná volba modelu turbulence se jeví z dnešního hlediska jako stěžejní pro dosažení korektních a spolehlivých výsledků výpočtových postupů. Bez moderního systému PIV je nutná a přesná kalibrace a zejména verifikace matematických modelů nemyslitelná.

Documents

BibTex


@techreport{BUT58021,
 author="Jan {Šulc} and Pavel {Zubík}",
 title="Experimentální výzkum proudění v průtočných částech hydraulických strojů metodou integrální laserové anemometrie - PIV",
 annote="Nový systém pro integrální anemometrii je jedna z mála současných metod pro detailní bezkontaktní analýzu struktury proudu. Jedná se o systém, který je nutný při využívání k provádění špičkových hydraulických zkoušek a testů. Budoucí význam systému najde uplatnění při kalibrování a verifikování moderních matematických modelů. Řada komerčně dostupných verzí (např. FLUENT a další) umožňuje volit různé verze vyjádření vlivu turbulence pro konkrétní proudové poměry. Správná volba modelu turbulence se jeví z dnešního hlediska jako stěžejní pro dosažení korektních a spolehlivých výsledků výpočtových postupů. Bez moderního systému PIV je nutná a přesná kalibrace a zejména verifikace matematických modelů nemyslitelná.",
 address="LVV-FAST-VUT v Brně",
 booktitle="Experimentální výzkum proudění v průtočných částech hydraulických strojů metodou integrální laserové anemometrie - PIV",
 chapter="58021",
 edition="1",
 institution="LVV-FAST-VUT v Brně",
 year="2002",
 month="december",
 publisher="LVV-FAST-VUT v Brně",
 type="report"
}