Publication detail

Matemetický model kotle

Original Title

Matemetický model kotle

Czech Title

Matemetický model kotle

Language

cs

Original Abstract

cílem je sestavení matematického modelu kotle a určení závislostí účinnosti kotle na vybraných veličinách

Czech abstract

cílem je sestavení matematického modelu kotle a určení závislostí účinnosti kotle na vybraných veličinách

BibTex


@techreport{BUT57970,
 author="Jan {Fiedler} and Ladislav {Ochrana}",
 title="Matemetický model kotle",
 annote="cílem je sestavení matematického modelu kotle a určení závislostí účinnosti kotle na vybraných veličinách",
 address="VUT Brno",
 booktitle="VUT-EÚ-QR-003/2007",
 chapter="57970",
 edition="první",
 institution="VUT Brno",
 year="2007",
 month="november",
 pages="1--22",
 publisher="VUT Brno",
 type="report"
}