Publication detail

Probability models of historic masonry behavieour

ADÁMEK, J. STEHLÍK, M.

Original Title

Probabilitní modely chování historického zdiva

Czech Title

Probabilitní modely chování historického zdiva

English Title

Probability models of historic masonry behavieour

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Základní zjišťovanou vlastností zdiva je stav napjatosti v daném místě a stávající modul pružnosti. Ke zjištění obou charakteristik lze užít jeden či dva ploché lisy k dorovnání deformace po vyříznutí spáry ve zdivu nebo k následnému cyklickému stlačování sevřeného zdiva.

Czech abstract

Základní zjišťovanou vlastností zdiva je stav napjatosti v daném místě a stávající modul pružnosti. Ke zjištění obou charakteristik lze užít jeden či dva ploché lisy k dorovnání deformace po vyříznutí spáry ve zdivu nebo k následnému cyklickému stlačování sevřeného zdiva.

English abstract

State of stress or dynamic modulus of elasticity are most often determined characteristics of masonry. One or two flat jacks can be used for removing of deformation or for cyclical loadind of masonry between jacks.

Keywords

modulus of elasticity, state of stress, one or two flat jacks, removing of deformation, cyclical loadind

Released

15.01.2000

Publisher

VUT Brno

Location

Brno

Pages from

7

Pages to

52

Pages count

45

BibTex


@techreport{BUT57864,
 author="Jiří {Adámek} and Michal {Stehlík}",
 title="Probabilitní modely chování historického zdiva",
 annote="Základní zjišťovanou vlastností zdiva je stav napjatosti v daném místě a stávající modul pružnosti. Ke zjištění obou charakteristik lze užít jeden či dva ploché lisy k dorovnání deformace po vyříznutí spáry ve zdivu nebo k následnému cyklickému stlačování sevřeného zdiva.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Historické konstrukce a materiály při opakovaném namáhání-výroční zpráva o řešení grantového úkolu",
 chapter="57864",
 edition="VUT Brno",
 institution="VUT Brno",
 year="2000",
 month="january",
 pages="7--52",
 publisher="VUT Brno",
 type="report"
}