Publication detail

Probabilitní modely chování historického zdiva

Original Title

Probabilitní modely chování historického zdiva

Czech Title

Probabilitní modely chování historického zdiva

Language

cs

Original Abstract

Základní zjišťovanou vlastností zdiva je stav napjatosti v daném místě a stávající modul pružnosti. Ke zjištění obou charakteristik lze užít jeden či dva ploché lisy k dorovnání deformace po vyříznutí spáry ve zdivu nebo k následnému cyklickému stlačování sevřeného zdiva.

Czech abstract

Základní zjišťovanou vlastností zdiva je stav napjatosti v daném místě a stávající modul pružnosti. Ke zjištění obou charakteristik lze užít jeden či dva ploché lisy k dorovnání deformace po vyříznutí spáry ve zdivu nebo k následnému cyklickému stlačování sevřeného zdiva.

BibTex


@techreport{BUT57864,
 author="Jiří {Adámek} and Michal {Stehlík}",
 title="Probabilitní modely chování historického zdiva",
 annote="Základní zjišťovanou vlastností zdiva je stav napjatosti v daném místě a stávající modul pružnosti. Ke zjištění obou charakteristik lze užít jeden či dva ploché lisy k dorovnání deformace po vyříznutí spáry ve zdivu nebo k následnému cyklickému stlačování sevřeného zdiva.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Historické konstrukce a materiály při opakovaném namáhání-výroční zpráva o řešení grantového úkolu",
 chapter="57864",
 edition="VUT Brno",
 institution="VUT Brno",
 year="2000",
 month="january",
 pages="7--52",
 publisher="VUT Brno",
 type="report"
}