Publication detail

Počítačové modelování a syntéza číslicových a smíšených analogově-číslicových systémů

Original Title

Počítačové modelování a syntéza číslicových a smíšených analogově-číslicových systémů

Czech Title

Počítačové modelování a syntéza číslicových a smíšených analogově-číslicových systémů

Language

cs

Original Abstract

Ve zprávě jsou shrnuty výsledky řešení grantového projektu. Byly dále rozvíjeny teoretické podklady pro modelování optických spojů. Fyzický model spoje s testovacím zařízením vytvořený v předcházejících letech řešení byl využit pro vyhodnocování chybovosti spoje.

Czech abstract

Ve zprávě jsou shrnuty výsledky řešení grantového projektu. Byly dále rozvíjeny teoretické podklady pro modelování optických spojů. Fyzický model spoje s testovacím zařízením vytvořený v předcházejících letech řešení byl využit pro vyhodnocování chybovosti spoje.

BibTex


@techreport{BUT57763,
 author="Jaromír {Kolouch} and Zdeněk {Kolka} and Otakar {Wilfert} and Viera {Biolková}",
 title="Počítačové modelování a syntéza číslicových a smíšených analogově-číslicových systémů",
 annote="Ve zprávě jsou shrnuty výsledky řešení grantového projektu. Byly dále rozvíjeny teoretické podklady pro modelování optických spojů. Fyzický model spoje s testovacím zařízením vytvořený v předcházejících letech řešení byl využit pro vyhodnocování chybovosti spoje.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 102/05/0732",
 chapter="57763",
 edition="1",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2007",
 month="december",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="report"
}