Publication detail

Zkvalitnění praktické výuky komunikačních technik a signálů - výzkumná zpráva projektu FRVŠ reg. č. 1932/F1

Original Title

Zkvalitnění praktické výuky komunikačních technik a signálů - výzkumná zpráva projektu FRVŠ reg. č. 1932/F1

Czech Title

Zkvalitnění praktické výuky komunikačních technik a signálů - výzkumná zpráva projektu FRVŠ reg. č. 1932/F1

Language

cs

Original Abstract

Výzkumná zpráva popisuje způsob řešení a výsledky projektu zaměřeného na zkvalitnění praktické výuky předmětů zabývajících se komunikačními technikami a signály.

Czech abstract

Výzkumná zpráva popisuje způsob řešení a výsledky projektu zaměřeného na zkvalitnění praktické výuky předmětů zabývajících se komunikačními technikami a signály.

BibTex


@techreport{BUT57719,
 author="Radim {Číž} and Kamil {Bodeček}",
 title="Zkvalitnění praktické výuky komunikačních technik a signálů - výzkumná zpráva projektu FRVŠ reg. č. 1932/F1",
 annote="Výzkumná zpráva popisuje způsob řešení a výsledky projektu zaměřeného na zkvalitnění praktické výuky předmětů zabývajících se komunikačními technikami a signály.",
 address="Agentura Rady vysokých škol",
 chapter="57719",
 edition="výzk.zpráva",
 institution="Agentura Rady vysokých škol",
 year="2007",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="Agentura Rady vysokých škol",
 type="report"
}