Publication detail

Programové moduly - Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním. Oponovaná výzkumná zpráva III. etapy řešení projektu MPO, 2007, reg. č. projektu FT-TA3/121.

ZEMAN, V. CVRK, L. BURDA, K.

Original Title

Programové moduly - Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním. Oponovaná výzkumná zpráva III. etapy řešení projektu MPO, 2007, reg. č. projektu FT-TA3/121.

Czech Title

Programové moduly - Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním. Oponovaná výzkumná zpráva III. etapy řešení projektu MPO, 2007, reg. č. projektu FT-TA3/121.

Language

cs

Original Abstract

Projekt je zaměřen na výzkum, návrh a ověření funkčnosti systému pro elektronické archivování záznamů videokonferenčních přenosů s pokročilým vyhledáváním. V rámci řešení projektu budou prověřeny možnosti zakomponování původních algoritmů pro vyhledávání a rozpoznání osob v multimediálních datech založené na identifikaci obrazu lidské tváře doplněné o identifikaci pomocí analýzy hlasu. Cílem je nalézt metodu pro spolehlivou identifikaci vyhledávaných osob. Důraz bude kladen také na bezpečné dlouhodobé uložených dat. Výsledky aplikovaného výzkumu budou ověřovány v experimentálním elektronickém archivu a bude zjišťována účinnost zkoumaných mechanismů a nejvhodnější řešení budou doporučena k aplikaci.

Czech abstract

Projekt je zaměřen na výzkum, návrh a ověření funkčnosti systému pro elektronické archivování záznamů videokonferenčních přenosů s pokročilým vyhledáváním. V rámci řešení projektu budou prověřeny možnosti zakomponování původních algoritmů pro vyhledávání a rozpoznání osob v multimediálních datech založené na identifikaci obrazu lidské tváře doplněné o identifikaci pomocí analýzy hlasu. Cílem je nalézt metodu pro spolehlivou identifikaci vyhledávaných osob. Důraz bude kladen také na bezpečné dlouhodobé uložených dat. Výsledky aplikovaného výzkumu budou ověřovány v experimentálním elektronickém archivu a bude zjišťována účinnost zkoumaných mechanismů a nejvhodnější řešení budou doporučena k aplikaci.

Documents

BibTex


@techreport{BUT57717,
  author="Václav {Zeman} and Lubomír {Cvrk} and Karel {Burda}",
  title="Programové moduly - Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním. Oponovaná výzkumná zpráva III. etapy řešení projektu MPO, 2007, reg. č. projektu FT-TA3/121.",
  annote="Projekt je zaměřen na výzkum, návrh a ověření funkčnosti systému pro elektronické archivování záznamů videokonferenčních přenosů s pokročilým vyhledáváním. V rámci řešení projektu budou prověřeny možnosti zakomponování původních algoritmů pro vyhledávání a rozpoznání osob v multimediálních datech založené na identifikaci obrazu lidské tváře doplněné o identifikaci pomocí analýzy hlasu. Cílem je nalézt metodu pro spolehlivou identifikaci vyhledávaných osob. Důraz bude kladen také na bezpečné dlouhodobé uložených dat. Výsledky aplikovaného výzkumu budou ověřovány v experimentálním elektronickém archivu a bude zjišťována účinnost zkoumaných mechanismů a nejvhodnější řešení budou doporučena k aplikaci.",
  chapter="57717",
  year="2007",
  month="august",
  type="report"
}