Publication detail

Dílční zpráva o řešení úkolů výzkumného centra LC06071 Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii

Original Title

Dílční zpráva o řešení úkolů výzkumného centra LC06071 Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii

Czech Title

Dílční zpráva o řešení úkolů výzkumného centra LC06071 Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii

Language

cs

Original Abstract

Zpráva popisuje výsledky projektu dosažené v druhém roce jeho řešení.

Czech abstract

Zpráva popisuje výsledky projektu dosažené v druhém roce jeho řešení.

BibTex


@techreport{BUT57694,
 author="Zbyněk {Raida} and Jaroslav {Láčík} and Zbyněk {Lukeš}",
 title="Dílční zpráva o řešení úkolů výzkumného centra LC06071 Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii",
 annote="Zpráva popisuje výsledky projektu dosažené v druhém roce jeho řešení.",
 address="FEKT VUT v Brně",
 chapter="57694",
 edition="Zprávy 2007",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2007",
 month="december",
 pages="1--6",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="report"
}