Publication detail

Dílčí zpráva o řešení projektu FT-TA4/043 Analytický výzkum ohrožení v elektromagneticky integrovaných soustavách

Original Title

Dílčí zpráva o řešení projektu FT-TA4/043 Analytický výzkum ohrožení v elektromagneticky integrovaných soustavách

Czech Title

Dílčí zpráva o řešení projektu FT-TA4/043 Analytický výzkum ohrožení v elektromagneticky integrovaných soustavách

Language

cs

Original Abstract

Zpráva popisuje výsledky projektu dosažené v prvém roce jeho řešení.

Czech abstract

Zpráva popisuje výsledky projektu dosažené v prvém roce jeho řešení.

BibTex


@techreport{BUT57693,
 author="Zbyněk {Raida} and Zdeněk {Řezníček} and Lukáš {Oliva} and Jiří {Horák}",
 title="Dílčí zpráva o řešení projektu FT-TA4/043 Analytický výzkum ohrožení v elektromagneticky integrovaných soustavách",
 annote="Zpráva popisuje výsledky projektu dosažené v prvém roce jeho řešení.",
 address="FEKT VUT v Brně",
 chapter="57693",
 edition="Zprávy 2007",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2007",
 month="december",
 pages="1--24",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="report"
}