Publication detail

Blízké pole anténních soustav

Original Title

Blízké pole anténních soustav

Czech Title

Blízké pole anténních soustav

Language

cs

Original Abstract

měření a rekonstrukce rozložení pole v blízkosti anténních soustav

Czech abstract

měření a rekonstrukce rozložení pole v blízkosti anténních soustav

BibTex


@techreport{BUT57689,
 author="Zdeněk {Nováček} and Zbyněk {Raida}",
 title="Blízké pole anténních soustav",
 annote="měření a rekonstrukce rozložení pole v blízkosti anténních soustav",
 address="FEKT VUT Brno",
 booktitle="Dílčí zpráva o řešení projektu GAČR 102/07/1084 za rok 2007",
 chapter="57689",
 edition="Výzkumné zprávy 2007",
 institution="FEKT VUT Brno",
 year="2007",
 month="december",
 pages="1--30",
 publisher="FEKT VUT Brno",
 type="report"
}