Publication detail

Průběžná zpráva juniorského badatelského grantového projektu Grantové agentury Akademie věd ČR: Komprimace a bezdrátový přenos video signálu při nízkých bitových rychlostech

Original Title

Průběžná zpráva juniorského badatelského grantového projektu Grantové agentury Akademie věd ČR: Komprimace a bezdrátový přenos video signálu při nízkých bitových rychlostech

Czech Title

Průběžná zpráva juniorského badatelského grantového projektu Grantové agentury Akademie věd ČR: Komprimace a bezdrátový přenos video signálu při nízkých bitových rychlostech

Language

cs

Original Abstract

Průběžná zpráva juniorského badatelského grantového projektu Grantové agentury Akademie věd ČR s názvem Komprimace a bezdrátový přenos video signálu při nízkých bitových rychlostech.

Czech abstract

Průběžná zpráva juniorského badatelského grantového projektu Grantové agentury Akademie věd ČR s názvem Komprimace a bezdrátový přenos video signálu při nízkých bitových rychlostech.

BibTex


@techreport{BUT57687,
  author="Tomáš {Frýza} and Jan {Prokopec}",
  title="Průběžná zpráva juniorského badatelského grantového projektu Grantové agentury Akademie věd ČR: Komprimace a bezdrátový přenos video signálu při nízkých bitových rychlostech",
  annote="Průběžná zpráva juniorského badatelského grantového projektu Grantové agentury Akademie věd ČR s názvem Komprimace a bezdrátový přenos video signálu při nízkých bitových rychlostech.",
  chapter="57687",
  edition="1",
  year="2007",
  month="december",
  pages="1--3",
  type="report"
}