Publication detail

Možnosti aplikace kódovacích a modulačních obvodů v rádiového přenosu systému pro varování obyvatelstva. - závěrečná zpráva k projektu FT-TA3/001 - Výzkum a vývoj obousměrné komunikační technologie pro varování obyvatelstva

Original Title

Možnosti aplikace kódovacích a modulačních obvodů v rádiového přenosu systému pro varování obyvatelstva. - závěrečná zpráva k projektu FT-TA3/001 - Výzkum a vývoj obousměrné komunikační technologie pro varování obyvatelstva

Czech Title

Možnosti aplikace kódovacích a modulačních obvodů v rádiového přenosu systému pro varování obyvatelstva. - závěrečná zpráva k projektu FT-TA3/001 - Výzkum a vývoj obousměrné komunikační technologie pro varování obyvatelstva

Language

cs

Original Abstract

Zpráva se zabývá modulačními technikami pro rádiový přenos.

Czech abstract

Zpráva se zabývá modulačními technikami pro rádiový přenos.

BibTex


@techreport{BUT57549,
  author="Petr {Číka}",
  title="Možnosti aplikace kódovacích a modulačních obvodů v rádiového přenosu systému pro varování obyvatelstva. - závěrečná zpráva k projektu FT-TA3/001 - Výzkum a vývoj obousměrné komunikační technologie pro varování obyvatelstva",
  annote="Zpráva se zabývá modulačními technikami pro rádiový přenos.",
  chapter="57549",
  year="2006",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}