Publication detail

Možnosti aplikace kódovacích a modulačních obvodů v rádiového přenosu systému pro varování obyvatelstva. - závěrečná zpráva k projektu FT-TA3/001 - Výzkum a vývoj obousměrné komunikační technologie pro varování obyvatelstva

ČÍKA, P.

Original Title

Možnosti aplikace kódovacích a modulačních obvodů v rádiového přenosu systému pro varování obyvatelstva. - závěrečná zpráva k projektu FT-TA3/001 - Výzkum a vývoj obousměrné komunikační technologie pro varování obyvatelstva

Czech Title

Možnosti aplikace kódovacích a modulačních obvodů v rádiového přenosu systému pro varování obyvatelstva. - závěrečná zpráva k projektu FT-TA3/001 - Výzkum a vývoj obousměrné komunikační technologie pro varování obyvatelstva

Language

cs

Original Abstract

Zpráva se zabývá modulačními technikami pro rádiový přenos.

Czech abstract

Zpráva se zabývá modulačními technikami pro rádiový přenos.

Documents

BibTex


@techreport{BUT57549,
  author="Petr {Číka}",
  title="Možnosti aplikace kódovacích a modulačních obvodů v rádiového přenosu systému pro varování obyvatelstva. - závěrečná zpráva k projektu FT-TA3/001 - Výzkum a vývoj obousměrné komunikační technologie pro varování obyvatelstva",
  annote="Zpráva se zabývá modulačními technikami pro rádiový přenos.",
  chapter="57549",
  year="2006",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}