Publication detail

Modelování zvláštních jevů v nelineárních dynamických soustavách

Pospíšil Jiří, Hanus Stanislav, Brzobohatý Jaromír, Šebesta Vladimír, Kolka Zdeněk, Dostál Tomáš,

Original Title

Modelování zvláštních jevů v nelineárních dynamických soustavách

Czech Title

Modelování zvláštních jevů v nelineárních dynamických soustavách

Language

cs

Original Abstract

Podstatou projektu je hledání nových stavových modelů nelineárních dynamických soustav a jejich optimalizace podle nejrůznějších hledisek, zejména pak minimalizace jejich citlivostních vlastností, což je rozhodující právě pro modelování zvláštních jevů v těchto soustavách (bifurkace, chaos, synchroni-zovaný chaos, ap.). Tyto modely jsou užitečné pro numerickou simulaci jejich dynamického chování, ale i jako prototypy pro jejich realizaci ve formě jednoduchých elektronických obvodů, např chaotické či hyper-chaotické oscilátory. Pro všestrannou analýzu budou dále rozvíjeny algoritmy pro symbolické řešení těchto struktur v kmitočtové oblasti, paralelně s tím však budou zkoumány chaotické a pseudochaotické signály také v časové oblasti a hledány cesty jejich jednoduchého a systematického generování. Aplikace moder-ních metod nerovnovážné termodynamiky umožní obecnější pohled na zkoumanou problematiku i z hledis-ka tzv. synergetiky. Vybrané modely budou realizovány jako analogové obvody s číslicovým nastavováním jednotlivých parametrů a experimentálně ověřeny. Přístrojovým základem výzkumu v této oblasti je teore-ticko-experimentální pracoviště umožňující simulaci teoretických modelù i jejich experimentální ověření.

Czech abstract

Podstatou projektu je hledání nových stavových modelů nelineárních dynamických soustav a jejich optimalizace podle nejrůznějších hledisek, zejména pak minimalizace jejich citlivostních vlastností, což je rozhodující právě pro modelování zvláštních jevů v těchto soustavách (bifurkace, chaos, synchroni-zovaný chaos, ap.). Tyto modely jsou užitečné pro numerickou simulaci jejich dynamického chování, ale i jako prototypy pro jejich realizaci ve formě jednoduchých elektronických obvodů, např chaotické či hyper-chaotické oscilátory. Pro všestrannou analýzu budou dále rozvíjeny algoritmy pro symbolické řešení těchto struktur v kmitočtové oblasti, paralelně s tím však budou zkoumány chaotické a pseudochaotické signály také v časové oblasti a hledány cesty jejich jednoduchého a systematického generování. Aplikace moder-ních metod nerovnovážné termodynamiky umožní obecnější pohled na zkoumanou problematiku i z hledis-ka tzv. synergetiky. Vybrané modely budou realizovány jako analogové obvody s číslicovým nastavováním jednotlivých parametrů a experimentálně ověřeny. Přístrojovým základem výzkumu v této oblasti je teore-ticko-experimentální pracoviště umožňující simulaci teoretických modelù i jejich experimentální ověření.

Documents

BibTex


@techreport{BUT57462,
  author="Stanislav {Hanus} and Jiří {Pospíšil} and Jaromír {Brzobohatý} and Vladimír {Šebesta} and Tomáš {Dostál} and Jiří {Petržela} and Zdeněk {Kolka} and Milena {Kheilová} and Marian {Štrunc}",
  title="Modelování zvláštních jevů v nelineárních dynamických soustavách",
  annote="Podstatou projektu je hledání nových stavových modelů nelineárních dynamických soustav a jejich optimalizace podle nejrůznějších hledisek, zejména pak minimalizace jejich citlivostních vlastností, což je rozhodující právě pro modelování zvláštních jevů v těchto soustavách (bifurkace, chaos, synchroni-zovaný chaos, ap.). Tyto modely jsou užitečné pro numerickou simulaci jejich dynamického chování, ale i jako prototypy pro jejich realizaci ve formě jednoduchých elektronických obvodů, např chaotické či hyper-chaotické oscilátory. Pro všestrannou analýzu budou dále rozvíjeny algoritmy pro symbolické řešení těchto struktur v kmitočtové oblasti, paralelně s tím však budou zkoumány chaotické a pseudochaotické signály také v časové oblasti a hledány cesty jejich jednoduchého a systematického generování. Aplikace moder-ních metod nerovnovážné termodynamiky umožní obecnější pohled na zkoumanou problematiku i z hledis-ka tzv. synergetiky. Vybrané modely budou realizovány jako analogové obvody s číslicovým nastavováním jednotlivých parametrů a experimentálně ověřeny. Přístrojovým základem výzkumu v této oblasti je teore-ticko-experimentální pracoviště umožňující simulaci teoretických modelù i jejich experimentální ověření.",
  chapter="57462",
  year="2006",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}