Publication detail

CAD v mikrovlnné technice: Pokročilé numerické modelování komunikačních komponentů - závěrečná zpráva k řešení grantového projektu FRVŠ č. 3120/2006.

Original Title

CAD v mikrovlnné technice: Pokročilé numerické modelování komunikačních komponentů - závěrečná zpráva k řešení grantového projektu FRVŠ č. 3120/2006.

Czech Title

CAD v mikrovlnné technice: Pokročilé numerické modelování komunikačních komponentů - závěrečná zpráva k řešení grantového projektu FRVŠ č. 3120/2006.

Language

cs

Original Abstract

Zpráva se zabývá zavedením do výuky pokročilých metod modelování v časové a frekvenční oblasti.

Czech abstract

Zpráva se zabývá zavedením do výuky pokročilých metod modelování v časové a frekvenční oblasti.

BibTex


@techreport{BUT57439,
  author="Jaroslav {Láčík} and Zbyněk {Raida}",
  title="CAD v mikrovlnné technice: Pokročilé numerické modelování komunikačních komponentů - závěrečná zpráva k řešení grantového projektu FRVŠ č. 3120/2006.",
  annote="Zpráva se zabývá zavedením do výuky pokročilých metod modelování v časové a frekvenční oblasti.",
  chapter="57439",
  year="2006",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}