Publication detail

Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů

Original Title

Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů

Czech Title

Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů

Language

cs

Original Abstract

Projekt se zabývá výzkumem souvislostí mezi statistickými parametry atmosféry a kvalitativními parametry optických směrových spojů.

Czech abstract

Projekt se zabývá výzkumem souvislostí mezi statistickými parametry atmosféry a kvalitativními parametry optických směrových spojů.

BibTex


@techreport{BUT57438,
 author="Otakar {Wilfert} and Zdeněk {Kolka} and Viera {Biolková}",
 title="Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů",
 annote="Projekt se zabývá výzkumem souvislostí mezi statistickými parametry atmosféry a kvalitativními parametry optických směrových spojů.",
 address="UREL, FEKT VUT v Brně",
 chapter="57438",
 edition="1",
 institution="UREL, FEKT VUT v Brně",
 year="2006",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="UREL, FEKT VUT v Brně",
 type="report"
}