Publication detail

Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii

Original Title

Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii

Czech Title

Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii

Language

cs

Original Abstract

Dílčí zpráva projektu LC06071

Czech abstract

Dílčí zpráva projektu LC06071

BibTex


@techreport{BUT57427,
 author="Štěpán {Urban} and Miloš {Mazánek} and Zbyněk {Raida}",
 title="Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii",
 annote="Dílčí zpráva projektu LC06071",
 address="VŠCHT v Praze",
 chapter="57427",
 institution="VŠCHT v Praze",
 year="2006",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="VŠCHT v Praze",
 type="report"
}