Publication detail

Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur

Original Title

Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur

Czech Title

Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur

Language

cs

Original Abstract

Zpráva popisuje výsledky výzkumu v oblasti časové analýzy, multiobjektivní optimalizace a jejich aplikací.

Czech abstract

Zpráva popisuje výsledky výzkumu v oblasti časové analýzy, multiobjektivní optimalizace a jejich aplikací.

BibTex


@techreport{BUT57426,
 author="Zbyněk {Raida}",
 title="Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur",
 annote="Zpráva popisuje výsledky výzkumu v oblasti časové analýzy, multiobjektivní optimalizace a jejich aplikací.",
 address="FEKT VUT v Brně",
 chapter="57426",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2006",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="report"
}