Publication detail

Parametrická studie náhodného chování obdélníkového průřezu z recyklovaného betonu namáhaného prostým ohybem

Original Title

Parametrická studie náhodného chování obdélníkového průřezu z recyklovaného betonu namáhaného prostým ohybem

Czech Title

Parametrická studie náhodného chování obdélníkového průřezu z recyklovaného betonu namáhaného prostým ohybem

Language

cs

Original Abstract

spolehlivost

Czech abstract

spolehlivost

BibTex


@techreport{BUT57417,
  author="Aleš {Florian} and Jan {Pěnčík} and Petr {Šafář} and Lenka {Ševelová}",
  title="Parametrická studie náhodného chování obdélníkového průřezu z recyklovaného betonu namáhaného prostým ohybem",
  annote="spolehlivost",
  chapter="57417",
  edition="VUT v Brně",
  year="2005",
  month="october",
  pages="1--46",
  type="report"
}