Publication detail

Maticové metody aproximační symbolické analýzy

Original Title

Maticové metody aproximační symbolické analýzy

Czech Title

Maticové metody aproximační symbolické analýzy

Language

cs

Original Abstract

Dílčí zpráva projektu GAAV B2813301 za rok 2003

Czech abstract

Dílčí zpráva projektu GAAV B2813301 za rok 2003

BibTex


@techreport{BUT57329,
 author="Zdeněk {Kolka}",
 title="Maticové metody aproximační symbolické analýzy",
 annote="Dílčí zpráva projektu GAAV B2813301 za rok 2003",
 address="FEKT VUT v Brně",
 booktitle="Dílčí zpráva grantového projektu AV ČR B2813301 za rok 2003",
 chapter="57329",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2004",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="report"
}