Publication detail

IMAM Smart microsensors and microsystems for measurement, control and enviroment

VRBA, R., ŠTEFFAN, P., HÁZE, J., FUJCIK, L., SKOČDOPOLE, M., PROKOP, R.

Original Title

IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí

Czech Title

IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí

English Title

IMAM Smart microsensors and microsystems for measurement, control and enviroment

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Grantový projekt IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí.

Czech abstract

Grantový projekt IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí.

English abstract

GACR Project IMAM Smart microsensors and microsystems for measurement, control and enviroment

Keywords

Smart, microsensor, microsystem, measurement, control, enviroment

Released

21.12.2004

Publisher

GAČR

Location

Brno, Praha

Pages count

56

BibTex


@techreport{BUT57314,
 author="Radimír {Vrba} and Pavel {Šteffan} and Jiří {Háze} and Lukáš {Fujcik} and Michal {Skočdopole} and Roman {Prokop}",
 title="IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí",
 annote="Grantový projekt IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí.",
 address="GAČR",
 chapter="57314",
 edition="GAČR",
 institution="GAČR",
 year="2004",
 month="december",
 pages="0",
 publisher="GAČR",
 type="report"
}