Publication detail

IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí

Original Title

IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí

Czech Title

IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí

Language

cs

Original Abstract

Grantový projekt IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí.

Czech abstract

Grantový projekt IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí.

BibTex


@techreport{BUT57314,
 author="Radimír {Vrba} and Pavel {Šteffan} and Jiří {Háze} and Lukáš {Fujcik} and Michal {Skočdopole} and Roman {Prokop}",
 title="IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí",
 annote="Grantový projekt IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí.",
 address="GAČR",
 chapter="57314",
 edition="GAČR",
 institution="GAČR",
 year="2004",
 month="december",
 pages="0",
 publisher="GAČR",
 type="report"
}