Publication detail

Inovace laboratoře elektrických sítí

MATOUŠEK, A. DRÁPELA, J.

Original Title

Inovace laboratoře elektrických sítí

Czech Title

Inovace laboratoře elektrických sítí

Language

cs

Original Abstract

Jak ukazují zkušenosti z některých zemí EU, klade se při dodávce elektrické energie značný důraz právě na "kvalitu" dodávané elektrické energie. Praktická výuka měření a studia rušivých dějů, způsobujících v napájecích sítích a u spotřebitelů nežádoucí jevy, se neobejde bez odpovídající techniky. Navrhujeme proto realizovat projekt na inovaci laboratoře elektrických sítí pro praktickou výuku, jejímž základem bude inteligentní programovatelný výkonový zdroj třífázového napětí s umělou sítí, který umožní analýzu výše uvedených problémů. Jeho nutnost pro tento účel je opodstatněna neregulérními parametry napájecího napětí veřejné sítě pro měření a testování spotřebičů z hlediska jejich funkce, vyzařování a odolnosti proti rušivým vlivům. Sofistikované řešení možnosti programování parametrů napětí pro napájení spotřebičů (ef. hodnota, harmonické, meziharmonické, jejich kolísání, atd.) je nutné pro parcializaci vlivu napěťových charakteristik na napájené zařízení a bližší vymezení jejich vzájemné interference, s návazností na konkrétní modely sítí, měření charakteristik a parametrů a metodiky hodnocení. Vzhledem k možnostem programovatelného AC výkonového zdroje s umělou sítí s odpovídající měřící a řídící technikou bude laboratoř využívána ve všech laboratorních cvičeních, které svým obsahem vyžadují stabilní zdroj napájecího napětí s programovatelnými charakteristikami.

Czech abstract

Jak ukazují zkušenosti z některých zemí EU, klade se při dodávce elektrické energie značný důraz právě na "kvalitu" dodávané elektrické energie. Praktická výuka měření a studia rušivých dějů, způsobujících v napájecích sítích a u spotřebitelů nežádoucí jevy, se neobejde bez odpovídající techniky. Navrhujeme proto realizovat projekt na inovaci laboratoře elektrických sítí pro praktickou výuku, jejímž základem bude inteligentní programovatelný výkonový zdroj třífázového napětí s umělou sítí, který umožní analýzu výše uvedených problémů. Jeho nutnost pro tento účel je opodstatněna neregulérními parametry napájecího napětí veřejné sítě pro měření a testování spotřebičů z hlediska jejich funkce, vyzařování a odolnosti proti rušivým vlivům. Sofistikované řešení možnosti programování parametrů napětí pro napájení spotřebičů (ef. hodnota, harmonické, meziharmonické, jejich kolísání, atd.) je nutné pro parcializaci vlivu napěťových charakteristik na napájené zařízení a bližší vymezení jejich vzájemné interference, s návazností na konkrétní modely sítí, měření charakteristik a parametrů a metodiky hodnocení. Vzhledem k možnostem programovatelného AC výkonového zdroje s umělou sítí s odpovídající měřící a řídící technikou bude laboratoř využívána ve všech laboratorních cvičeních, které svým obsahem vyžadují stabilní zdroj napájecího napětí s programovatelnými charakteristikami.

Documents

BibTex


@techreport{BUT57307,
  author="Antonín {Matoušek} and Jiří {Drápela}",
  title="Inovace laboratoře elektrických sítí",
  annote="Jak ukazují zkušenosti z některých zemí EU, klade se při dodávce elektrické energie značný důraz právě na "kvalitu" dodávané elektrické energie. Praktická výuka měření a studia rušivých dějů, způsobujících v napájecích sítích a u spotřebitelů nežádoucí jevy, se neobejde bez odpovídající techniky. Navrhujeme proto realizovat projekt na inovaci laboratoře elektrických sítí pro praktickou výuku, jejímž základem bude inteligentní programovatelný výkonový zdroj třífázového napětí s umělou sítí, který umožní analýzu výše uvedených problémů. Jeho nutnost pro tento účel je opodstatněna neregulérními parametry napájecího napětí veřejné sítě pro měření a testování spotřebičů z hlediska jejich funkce, vyzařování a odolnosti proti rušivým vlivům. Sofistikované řešení možnosti programování parametrů napětí pro napájení spotřebičů (ef. hodnota, harmonické, meziharmonické, jejich kolísání, atd.) je nutné pro parcializaci vlivu napěťových charakteristik na napájené zařízení a bližší vymezení jejich vzájemné interference, s návazností na konkrétní modely sítí, měření charakteristik a parametrů a metodiky hodnocení. Vzhledem k možnostem programovatelného AC výkonového zdroje s umělou sítí s odpovídající měřící a řídící technikou bude laboratoř využívána ve všech laboratorních cvičeních, které svým obsahem vyžadují stabilní zdroj napájecího napětí s programovatelnými charakteristikami.",
  chapter="57307",
  year="2004",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}