Publication detail

Rozpoznávání digitálních modulací pomocí srovnávání obrazů spektogramů

Original Title

Rozpoznávání digitálních modulací pomocí srovnávání obrazů spektogramů

Czech Title

Rozpoznávání digitálních modulací pomocí srovnávání obrazů spektogramů

Language

cs

Original Abstract

Zpráva pojednává o rozpoznávání typů digitálních modulací pomocí srovnání obrazů spektrogramů.

Czech abstract

Zpráva pojednává o rozpoznávání typů digitálních modulací pomocí srovnání obrazů spektrogramů.

BibTex


@techreport{BUT57299,
  author="Kamil {Vrba} and Anna {Kubánková} and Petr {Sysel} and Radim {Číž} and Kamil {Říha}",
  title="Rozpoznávání digitálních modulací pomocí srovnávání obrazů spektogramů",
  annote="Zpráva pojednává o rozpoznávání typů digitálních modulací pomocí srovnání obrazů spektrogramů.",
  chapter="57299",
  edition="Výzkumná zpráva VUT v Brně",
  year="2005",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}