Publication detail

Maticové metody aproximační symbolické analýzy

Original Title

Maticové metody aproximační symbolické analýzy

Czech Title

Maticové metody aproximační symbolické analýzy

Language

cs

Original Abstract

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu B2813301 Grantové agentury Akademie Věd České republiky

Czech abstract

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu B2813301 Grantové agentury Akademie Věd České republiky

BibTex


@techreport{BUT56950,
 author="Zdeněk {Kolka} and Martin {Horák}",
 title="Maticové metody aproximační symbolické analýzy",
 annote="Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu B2813301 Grantové agentury Akademie Věd České republiky",
 address="FEKT VUT v Brně",
 booktitle="Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu B2813301 Grantové agentury Akademie Věd České republiky",
 chapter="56950",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2004",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="report"
}