Publication detail

Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích

NĚMEC, K., ZEMAN, V., POLÁK, K., NOVOTNÝ, V.

Original Title

Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích

Czech Title

Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích

Language

cs

Original Abstract

Hlavním úkolem projektu bylo přispět k zajištění co nejvyšší efektivnosti propustnosti sdělovacích kanálů. V rámci řešení projektu se podařilo dosáhnout následujících výsledků: 1.Vytvořeno pracoviště pro měření a analýzu distribuce chyb telekomunikačních okruhů.2.Vypracována metodika pro hodnocení a výběr nejvhodnější varianty protichybového kódového systému.3.Vytvořeny dvě varianty měřičů chybovosti. 4.Navržen a vytvořen model telefonního okruhu. 5.Proběhla celá řada měření chybovosti v radiové síti, na komutovaných i pevných spojích. 6.Na základě měření byl navržen a implementován protichybový systém radiové sítě. 7.Byl navrhnut a odzkoušen adaptivní kódový zabezpečovací systém, kteý má smíšené zabezpečovací schopnosti. 8. Vytvořen simulační model ADSL modemu.

Czech abstract

Hlavním úkolem projektu bylo přispět k zajištění co nejvyšší efektivnosti propustnosti sdělovacích kanálů. V rámci řešení projektu se podařilo dosáhnout následujících výsledků: 1.Vytvořeno pracoviště pro měření a analýzu distribuce chyb telekomunikačních okruhů.2.Vypracována metodika pro hodnocení a výběr nejvhodnější varianty protichybového kódového systému.3.Vytvořeny dvě varianty měřičů chybovosti. 4.Navržen a vytvořen model telefonního okruhu. 5.Proběhla celá řada měření chybovosti v radiové síti, na komutovaných i pevných spojích. 6.Na základě měření byl navržen a implementován protichybový systém radiové sítě. 7.Byl navrhnut a odzkoušen adaptivní kódový zabezpečovací systém, kteý má smíšené zabezpečovací schopnosti. 8. Vytvořen simulační model ADSL modemu.

Documents

BibTex


@techreport{BUT56905,
 author="Karel {Němec} and Václav {Zeman} and Karel {Polák} and Vít {Novotný}",
 title="Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích",
 annote="Hlavním úkolem projektu bylo přispět k zajištění co nejvyšší efektivnosti propustnosti sdělovacích kanálů. V rámci řešení projektu se podařilo dosáhnout následujících výsledků: 1.Vytvořeno pracoviště pro měření a analýzu distribuce chyb telekomunikačních okruhů.2.Vypracována metodika pro hodnocení a výběr nejvhodnější varianty protichybového kódového systému.3.Vytvořeny dvě varianty měřičů chybovosti. 4.Navržen a vytvořen model telefonního okruhu. 5.Proběhla celá řada měření chybovosti v radiové síti, na komutovaných i pevných spojích. 6.Na základě měření byl navržen a implementován protichybový systém radiové sítě. 7.Byl navrhnut a odzkoušen adaptivní kódový zabezpečovací systém, kteý má smíšené zabezpečovací schopnosti. 8. Vytvořen simulační model ADSL modemu.",
 address="Ústav telekomunikací",
 booktitle="Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích",
 chapter="56905",
 edition="Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích",
 institution="Ústav telekomunikací",
 year="2002",
 month="january",
 publisher="Ústav telekomunikací",
 type="report"
}