Publication detail

ADSL Splittery (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004)

Original Title

ADSL Splittery (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004)

Czech Title

ADSL Splittery (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004)

Language

cs

Original Abstract

Zpráva se zabývá ADSL splittery. Jedná se o speciální pasivní filtry určené pro oddělení datového provozu ADSL technologie od telefonního provozu tak, aby byl umožněn jejich součastný provoz na telefonní lince.

Czech abstract

Zpráva se zabývá ADSL splittery. Jedná se o speciální pasivní filtry určené pro oddělení datového provozu ADSL technologie od telefonního provozu tak, aby byl umožněn jejich součastný provoz na telefonní lince.

BibTex


@techreport{BUT56868,
 author="Pavel {Šilhavý} and Lukáš {Matějíček} and Kamil {Vrba} and Zdeněk {Smékal}",
 title="ADSL Splittery (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004)",
 annote="Zpráva se zabývá ADSL splittery. Jedná se o speciální pasivní filtry určené pro oddělení datového provozu ADSL technologie od telefonního provozu tak, aby byl umožněn jejich součastný provoz na telefonní lince.",
 address="ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2002",
 booktitle="ADSL Splttery",
 chapter="56868",
 edition="ÚTKO Brno University of Technology",
 institution="ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2002",
 year="2002",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2002",
 type="report"
}