Publication detail

Inovace předmětu Datová komunikace.

Original Title

Inovace předmětu Datová komunikace.

Czech Title

Inovace předmětu Datová komunikace.

Language

cs

Original Abstract

Předmět „Datová komunikace“ podává v prvé řadě základní informaci o problematice datové komunikace v reálných sdělovacích systémech. Dále pak naznačuje možný rozvoj v této oblasti sdělovací techniky. To usnadňuje studentům volbu cesty v dalším vzdělávání v důsledku návaznosti na následné, především volitelné, předměty dalšího studia. Základním požadavkem pro tvorbu tohoto předmětu proto je, aby přednášená a procvičovaná problematika vycházela především ze současné technické praxe v dané oblasti, ale při tom nesmí být ohrožen charakter vysokoškolského studia. Tento požadavek je základní cíl řešení předloženého projektu.

Czech abstract

Předmět „Datová komunikace“ podává v prvé řadě základní informaci o problematice datové komunikace v reálných sdělovacích systémech. Dále pak naznačuje možný rozvoj v této oblasti sdělovací techniky. To usnadňuje studentům volbu cesty v dalším vzdělávání v důsledku návaznosti na následné, především volitelné, předměty dalšího studia. Základním požadavkem pro tvorbu tohoto předmětu proto je, aby přednášená a procvičovaná problematika vycházela především ze současné technické praxe v dané oblasti, ale při tom nesmí být ohrožen charakter vysokoškolského studia. Tento požadavek je základní cíl řešení předloženého projektu.

BibTex


@techreport{BUT56839,
 author="Karel {Němec} and Václav {Zeman} and Radim {Číž} and Karel {Polák}",
 title="Inovace předmětu Datová komunikace.",
 annote="Předmět „Datová komunikace“ podává v prvé řadě základní informaci o problematice datové komunikace v reálných sdělovacích systémech. Dále pak naznačuje možný rozvoj v této oblasti sdělovací techniky. To usnadňuje studentům volbu cesty v dalším vzdělávání v důsledku návaznosti na následné, především volitelné, předměty dalšího studia. Základním požadavkem pro tvorbu tohoto předmětu proto je, aby přednášená a procvičovaná problematika vycházela především ze současné technické praxe v dané oblasti, ale při tom nesmí být ohrožen charakter vysokoškolského studia. Tento požadavek je základní cíl řešení předloženého projektu.",
 address="Ústav telekomunikací",
 chapter="56839",
 edition="Inovace předmětu Datová komunikace.",
 institution="Ústav telekomunikací",
 year="2003",
 month="december",
 pages="0",
 publisher="Ústav telekomunikací",
 type="report"
}