Publication detail

Inovace předmětu Datová komunikace.

NĚMEC, K., ZEMAN, V., ČÍŽ, R., POLÁK, K.

Original Title

Inovace předmětu Datová komunikace.

Czech Title

Inovace předmětu Datová komunikace.

Language

cs

Original Abstract

Předmět „Datová komunikace“ podává v prvé řadě základní informaci o problematice datové komunikace v reálných sdělovacích systémech. Dále pak naznačuje možný rozvoj v této oblasti sdělovací techniky. To usnadňuje studentům volbu cesty v dalším vzdělávání v důsledku návaznosti na následné, především volitelné, předměty dalšího studia. Základním požadavkem pro tvorbu tohoto předmětu proto je, aby přednášená a procvičovaná problematika vycházela především ze současné technické praxe v dané oblasti, ale při tom nesmí být ohrožen charakter vysokoškolského studia. Tento požadavek je základní cíl řešení předloženého projektu.

Czech abstract

Předmět „Datová komunikace“ podává v prvé řadě základní informaci o problematice datové komunikace v reálných sdělovacích systémech. Dále pak naznačuje možný rozvoj v této oblasti sdělovací techniky. To usnadňuje studentům volbu cesty v dalším vzdělávání v důsledku návaznosti na následné, především volitelné, předměty dalšího studia. Základním požadavkem pro tvorbu tohoto předmětu proto je, aby přednášená a procvičovaná problematika vycházela především ze současné technické praxe v dané oblasti, ale při tom nesmí být ohrožen charakter vysokoškolského studia. Tento požadavek je základní cíl řešení předloženého projektu.

Documents

BibTex


@techreport{BUT56839,
 author="Karel {Němec} and Václav {Zeman} and Radim {Číž} and Karel {Polák}",
 title="Inovace předmětu Datová komunikace.",
 annote="Předmět „Datová komunikace“ podává v prvé řadě základní informaci o problematice datové komunikace v reálných sdělovacích systémech. Dále pak naznačuje možný rozvoj v této oblasti sdělovací techniky. To usnadňuje studentům volbu cesty v dalším vzdělávání v důsledku návaznosti na následné, především volitelné, předměty dalšího studia. Základním požadavkem pro tvorbu tohoto předmětu proto je, aby přednášená a procvičovaná problematika vycházela především ze současné technické praxe v dané oblasti, ale při tom nesmí být ohrožen charakter vysokoškolského studia. Tento požadavek je základní cíl řešení předloženého projektu.",
 address="Ústav telekomunikací",
 chapter="56839",
 edition="Inovace předmětu Datová komunikace.",
 institution="Ústav telekomunikací",
 year="2003",
 month="december",
 pages="0",
 publisher="Ústav telekomunikací",
 type="report"
}