Publication detail

Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí.

NĚMEC, K., SMÉKAL, Z., ZEMAN, V., ČÍŽ, R., ŠILHAVÝ, P., SYSEL, P., RAJMIC, P.

Original Title

Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí.

Czech Title

Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí.

Language

cs

Original Abstract

Podstatou navrhovaného projektu je vytvořit počítačové modely kabelů, použitých v přístupové síti, a modulací jednotlivých xDSL systémů, tak, aby výsledky simulace datového přenosu odpovídaly co nejpřesněji reálné situaci. Z těchto dílčích modelů pak bude možno sestavit buď model celé přístupové sítě nebo jen té části, která nás zajímá a analyzovat dosažené parametry přenosu, získané simulací, komplexně ve všech souvislostech, s minimálními náklady a za mnohem kratší čas.

Czech abstract

Podstatou navrhovaného projektu je vytvořit počítačové modely kabelů, použitých v přístupové síti, a modulací jednotlivých xDSL systémů, tak, aby výsledky simulace datového přenosu odpovídaly co nejpřesněji reálné situaci. Z těchto dílčích modelů pak bude možno sestavit buď model celé přístupové sítě nebo jen té části, která nás zajímá a analyzovat dosažené parametry přenosu, získané simulací, komplexně ve všech souvislostech, s minimálními náklady a za mnohem kratší čas.

Documents

BibTex


@techreport{BUT56838,
 author="Karel {Němec} and Zdeněk {Smékal} and Václav {Zeman} and Radim {Číž} and Pavel {Šilhavý} and Petr {Sysel} and Pavel {Rajmic}",
 title="Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí.",
 annote="Podstatou navrhovaného projektu je vytvořit počítačové modely kabelů, použitých v přístupové síti, a modulací jednotlivých xDSL systémů, tak, aby výsledky simulace datového přenosu odpovídaly co nejpřesněji reálné situaci. Z těchto dílčích modelů pak bude možno sestavit buď model celé přístupové sítě nebo jen té části, která nás zajímá a analyzovat dosažené parametry přenosu, získané simulací, komplexně ve všech souvislostech, s minimálními náklady a za mnohem kratší čas.",
 address="Ústav telekomunikací",
 chapter="56838",
 edition="Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí.",
 institution="Ústav telekomunikací",
 year="2003",
 month="december",
 pages="0",
 publisher="Ústav telekomunikací",
 type="report"
}