Publication detail

Sledování reologie velmi ztekucených betonů

HELA, R. BODNÁROVÁ, L.

Original Title

Sledování reologie velmi ztekucených betonů

Czech Title

Sledování reologie velmi ztekucených betonů

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje studium reologie velmi ztekucených beotnů s přídavkem materiálů z odpadních surovin. Specifické vlastnosti vysoce pohyblivých betonů (SCC) s sebou nutně přináší určité požadavky na jejich složení, které se výrazně liší od složení běžných betonů. Směs pro SCC obsahuje značný podíl jemných práškových složek. Celkový úhrn kombinace cementu, a jemných podílů (např. mikromletého vápence, popílku, silica fume, nebo kamenných fillerů, které propadnou sítem 0,25 mm) bývá až o 30 % vyšší, než u normálního betonu. Přísada účinných superplastifikátorů upravuje viskozitu tak, aby nedošlo k odmísení záměsové vody a příznivě ovlivňuje reologické vlastnosti SCC. Charakter směsi pro SCC vyžaduje sledovat zejména reologické chování této směsi - tekutost, pohyblivost v čase, samozhutnitelnost, sklon k segregaci zrn kameniva, sklon k odměšování záměsové vody.

Czech abstract

Článek popisuje studium reologie velmi ztekucených beotnů s přídavkem materiálů z odpadních surovin. Specifické vlastnosti vysoce pohyblivých betonů (SCC) s sebou nutně přináší určité požadavky na jejich složení, které se výrazně liší od složení běžných betonů. Směs pro SCC obsahuje značný podíl jemných práškových složek. Celkový úhrn kombinace cementu, a jemných podílů (např. mikromletého vápence, popílku, silica fume, nebo kamenných fillerů, které propadnou sítem 0,25 mm) bývá až o 30 % vyšší, než u normálního betonu. Přísada účinných superplastifikátorů upravuje viskozitu tak, aby nedošlo k odmísení záměsové vody a příznivě ovlivňuje reologické vlastnosti SCC. Charakter směsi pro SCC vyžaduje sledovat zejména reologické chování této směsi - tekutost, pohyblivost v čase, samozhutnitelnost, sklon k segregaci zrn kameniva, sklon k odměšování záměsové vody.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT5669,
 author="Rudolf {Hela} and Lenka {Bodnárová}",
 title="Sledování reologie velmi ztekucených betonů",
 annote="Článek popisuje studium reologie velmi ztekucených beotnů s přídavkem materiálů z odpadních surovin. Specifické vlastnosti vysoce pohyblivých betonů (SCC) s sebou nutně přináší určité požadavky na jejich složení, které se výrazně liší od složení běžných betonů. Směs pro SCC obsahuje značný podíl jemných práškových složek. Celkový úhrn kombinace cementu, a jemných podílů (např. mikromletého vápence, popílku, silica fume, nebo kamenných fillerů, které propadnou sítem 0,25 mm) bývá až o 30 % vyšší, než u normálního betonu. Přísada účinných superplastifikátorů upravuje viskozitu tak, aby nedošlo k odmísení záměsové vody a příznivě ovlivňuje reologické vlastnosti SCC. Charakter směsi pro SCC vyžaduje sledovat zejména reologické chování této směsi - tekutost, pohyblivost v čase, samozhutnitelnost, sklon k segregaci zrn kameniva, sklon k odměšování záměsové vody.",
 address="TU Košice",
 booktitle="VII. Vědecká konferenci s medzinárodnou účasťou v Košiciach",
 chapter="5669",
 institution="TU Košice",
 year="2002",
 month="january",
 pages="0--6",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}