Publication detail

Modernizace výuky senzorové techniky

Original Title

Modernizace výuky senzorové techniky

Czech Title

Modernizace výuky senzorové techniky

Language

cs

Original Abstract

Modernizace výuky senzorové techniky

Czech abstract

Modernizace výuky senzorové techniky

Documents

BibTex


@techreport{BUT56679,
 author="Radimír {Vrba} and Martin {Adámek}",
 title="Modernizace výuky senzorové techniky",
 annote="Modernizace výuky senzorové techniky",
 address="FRVŠ",
 chapter="56679",
 edition="závěrečná zpráva",
 institution="FRVŠ",
 year="2002",
 month="november",
 pages="1",
 publisher="FRVŠ",
 type="report"
}