Publication detail

Návrh senzorů

Original Title

Návrh senzorů

Czech Title

Návrh senzorů

Language

cs

Original Abstract

Výzkumná zpráva o návrhu ampérometrických a konduktometrických senzorů a podpůrných přístrojů a metod.

Czech abstract

Výzkumná zpráva o návrhu ampérometrických a konduktometrických senzorů a podpůrných přístrojů a metod.

BibTex


@techreport{BUT56674,
 author="Radimír {Vrba} and Jaromír {Hubálek} and Jaroslav {Boušek} and Edita {Hejátková} and Daniel {Bečvář} and Jan {Prášek} and Karel {Malysz} and Jan {Krejčí} and Martin {Adámek} and Lukáš {Fujcik} and Jiří {Háze} and Michal {Skočdopole} and Zuzana {Grosmanová}",
 title="Návrh senzorů",
 annote="Výzkumná zpráva o návrhu ampérometrických a konduktometrických senzorů a podpůrných přístrojů a metod.",
 address="GA ČR",
 chapter="56674",
 edition="výzkumná zpráva",
 institution="GA ČR",
 year="2002",
 month="december",
 publisher="GA ČR",
 type="report"
}