Publication detail

Oponovaná výzkumná zpráva "Odstranění parazitního hluku pozadí z řečové nahrávky" k projektu FRVŠ 1963/2002 (57 stran)

Original Title

Oponovaná výzkumná zpráva "Odstranění parazitního hluku pozadí z řečové nahrávky" k projektu FRVŠ 1963/2002 (57 stran)

Czech Title

Oponovaná výzkumná zpráva "Odstranění parazitního hluku pozadí z řečové nahrávky" k projektu FRVŠ 1963/2002 (57 stran)

Language

cs

Original Abstract

Byly shrnuty základní poznatky spektrálního odčítání, které jsou vhodné pro odstranění stacionárního šumu z jednoho kanálu. Metoda spektrálního odečítání byla implementována na signálovém procesoru DSP56002. V programovém prostředí Matlab byla realizována vícekanálová separační metoda FastICA.

Czech abstract

Byly shrnuty základní poznatky spektrálního odčítání, které jsou vhodné pro odstranění stacionárního šumu z jednoho kanálu. Metoda spektrálního odečítání byla implementována na signálovém procesoru DSP56002. V programovém prostředí Matlab byla realizována vícekanálová separační metoda FastICA.

BibTex


@techreport{BUT56657,
 author="Jiří {Poruba} and Zdeněk {Smékal} and Pavel {Rajmic}",
 title="Oponovaná výzkumná zpráva "Odstranění parazitního hluku pozadí z řečové nahrávky" k projektu FRVŠ 1963/2002 (57 stran)",
 annote="Byly shrnuty základní poznatky spektrálního odčítání, které jsou vhodné pro odstranění stacionárního šumu z jednoho kanálu. Metoda spektrálního odečítání byla implementována na signálovém procesoru DSP56002. V programovém prostředí Matlab byla realizována vícekanálová separační metoda FastICA.",
 address="FEKT VUT Brno",
 booktitle="Odstranění parazitního hluku pozadí z řečové nahrávky.",
 chapter="56657",
 edition="neuvedeno",
 institution="FEKT VUT Brno",
 year="2002",
 month="january",
 pages="0",
 publisher="FEKT VUT Brno",
 type="report"
}