Publication detail

Multimediální učebnice elektromagnetických vln a mikrovlnné techniky

Original Title

Multimediální učebnice elektromagnetických vln a mikrovlnné techniky

Czech Title

Multimediální učebnice elektromagnetických vln a mikrovlnné techniky

Language

cs

Original Abstract

Výuka předmětů, zabývajících se jevy vlnové podstaty, je komplikovaná. Proto je nutné nalézt prostředky, s jejichž pomocí lze látku názorně vysvětlit. Jednou z možností jsou multimédia, která dovolují prezentovat teoretický popis zkoumaného jevu, současně nabízejí jeho počítačovou simulaci, umožňují položit studentům kontrolní otázky a vyhodnotit odpovědi. Cílem projektu je vytvořit multimediální učebnici, věnující se vybraným tématům teorie elektromagnetického pole, mikrovlnné a anténní techniky. Základní text s popisem je doplněn hypertextovými odkazy, simulačními programy a otázkami s kontrolou odpovědí. Pro zvýšení jazykové úrovně studentů jsou vybrané pasáže psány anglicky.

Czech abstract

Výuka předmětů, zabývajících se jevy vlnové podstaty, je komplikovaná. Proto je nutné nalézt prostředky, s jejichž pomocí lze látku názorně vysvětlit. Jednou z možností jsou multimédia, která dovolují prezentovat teoretický popis zkoumaného jevu, současně nabízejí jeho počítačovou simulaci, umožňují položit studentům kontrolní otázky a vyhodnotit odpovědi. Cílem projektu je vytvořit multimediální učebnici, věnující se vybraným tématům teorie elektromagnetického pole, mikrovlnné a anténní techniky. Základní text s popisem je doplněn hypertextovými odkazy, simulačními programy a otázkami s kontrolou odpovědí. Pro zvýšení jazykové úrovně studentů jsou vybrané pasáže psány anglicky.

BibTex


@techreport{BUT56644,
 author="Zbyněk {Raida}",
 title="Multimediální učebnice elektromagnetických vln a mikrovlnné techniky",
 annote="Výuka předmětů, zabývajících se jevy vlnové podstaty, je komplikovaná. Proto je nutné nalézt prostředky, s jejichž pomocí lze látku názorně vysvětlit. Jednou z možností jsou multimédia, která dovolují prezentovat teoretický popis zkoumaného jevu, současně nabízejí jeho počítačovou simulaci, umožňují položit studentům kontrolní otázky a vyhodnotit odpovědi.

Cílem projektu je vytvořit multimediální učebnici, věnující se vybraným tématům teorie elektromagnetického pole, mikrovlnné a anténní techniky. Základní text s popisem je doplněn hypertextovými odkazy, simulačními programy a otázkami s kontrolou odpovědí. Pro zvýšení jazykové úrovně studentů jsou vybrané pasáže psány anglicky.",
 address="Fond rozvoje vysokých škol",
 chapter="56644",
 edition="závěrečná zpráva grantového projektu č. 0157/2001",
 institution="Fond rozvoje vysokých škol",
 year="2001",
 month="december",
 publisher="Fond rozvoje vysokých škol",
 type="report"
}