Publication detail

Modelování mikrovlnných struktur v časové oblasti

RAIDA, Z.

Original Title

Modelování mikrovlnných struktur v časové oblasti

Czech Title

Modelování mikrovlnných struktur v časové oblasti

Language

cs

Original Abstract

Předkládaný projekt se bude zabývat numerickou analýzou a modelováním vybraných mikrovlnných struktur (planárních obvodů, odražečů, antén) v časové oblasti a využitím dosažených výsledků pro řešení aktuálních problémů z oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) a mikrovlnné techniky (MTT).Analýza. Pozornost bude věnována vývoji originálních numerických metod, založených na vzájemném kombinování stávajících postupů (konečné diference, konečné prvky, momentové a spektrální metody, atd.) s důrazem na efektivnost a přesnost algoritmů.Modelování. Výsledky analýzy budou použity pro trénování rekurentních neuronových sítí, jež budou sloužit jako výpočetně efektivní a přesné modely zkoumaných systémů v časové oblasti. Pozornost bude věnována jak přímým neuronovým modelům (odhad časové odezvy systému na základě jeho parametrů) tak modelům reverzním (odhad parametrů systému na základě požadované časové odezvy).Návrh. Neuronové modely poslouží pro syntézu mikrovlnných systémů s požadovanou časovou odezvou (s předepsanými spektrálními vlastnostmi). Syntéza bude založena na originálních genetických algoritmech, na originálně upravených klasických postupech (newtonovské a kvazi-newtonovské přístupy, gradientní přístupy) a na stochastických optimalizačních algoritmech.Experiment. Vyvinuté metody budou aplikovány na řešení vybraných problémů z oblasti EMC, mikrovlnných obvodů a antén. Pro ověření výsledků hodláme navrhnout a realizovat vhodné experimenty.Závěr. Zkušenosti, získané během řešení projektu, budou zpracovány ve formě monografie.

Czech abstract

Předkládaný projekt se bude zabývat numerickou analýzou a modelováním vybraných mikrovlnných struktur (planárních obvodů, odražečů, antén) v časové oblasti a využitím dosažených výsledků pro řešení aktuálních problémů z oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) a mikrovlnné techniky (MTT).Analýza. Pozornost bude věnována vývoji originálních numerických metod, založených na vzájemném kombinování stávajících postupů (konečné diference, konečné prvky, momentové a spektrální metody, atd.) s důrazem na efektivnost a přesnost algoritmů.Modelování. Výsledky analýzy budou použity pro trénování rekurentních neuronových sítí, jež budou sloužit jako výpočetně efektivní a přesné modely zkoumaných systémů v časové oblasti. Pozornost bude věnována jak přímým neuronovým modelům (odhad časové odezvy systému na základě jeho parametrů) tak modelům reverzním (odhad parametrů systému na základě požadované časové odezvy).Návrh. Neuronové modely poslouží pro syntézu mikrovlnných systémů s požadovanou časovou odezvou (s předepsanými spektrálními vlastnostmi). Syntéza bude založena na originálních genetických algoritmech, na originálně upravených klasických postupech (newtonovské a kvazi-newtonovské přístupy, gradientní přístupy) a na stochastických optimalizačních algoritmech.Experiment. Vyvinuté metody budou aplikovány na řešení vybraných problémů z oblasti EMC, mikrovlnných obvodů a antén. Pro ověření výsledků hodláme navrhnout a realizovat vhodné experimenty.Závěr. Zkušenosti, získané během řešení projektu, budou zpracovány ve formě monografie.

Documents

BibTex


@techreport{BUT56643,
 author="Zbyněk {Raida}",
 title="Modelování mikrovlnných struktur v časové oblasti",
 annote="Předkládaný projekt se bude zabývat numerickou analýzou a modelováním vybraných mikrovlnných struktur (planárních obvodů, odražečů, antén) v časové oblasti a využitím dosažených výsledků pro řešení aktuálních problémů z oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) a mikrovlnné techniky (MTT).Analýza. Pozornost bude věnována vývoji originálních numerických metod, založených na vzájemném kombinování stávajících postupů (konečné diference, konečné prvky, momentové a spektrální metody, atd.) s důrazem na efektivnost a přesnost algoritmů.Modelování. Výsledky analýzy budou použity pro trénování rekurentních neuronových sítí, jež budou sloužit jako výpočetně efektivní a přesné modely zkoumaných systémů v časové oblasti. Pozornost bude věnována jak přímým neuronovým modelům (odhad časové odezvy systému na základě jeho parametrů) tak modelům reverzním (odhad parametrů systému na základě požadované časové odezvy).Návrh. Neuronové modely poslouží pro syntézu mikrovlnných systémů s požadovanou časovou odezvou (s předepsanými spektrálními vlastnostmi). Syntéza bude založena na originálních genetických algoritmech, na originálně upravených klasických postupech (newtonovské a kvazi-newtonovské přístupy, gradientní přístupy) a na stochastických optimalizačních algoritmech.Experiment. Vyvinuté metody budou aplikovány na řešení vybraných problémů z oblasti EMC, mikrovlnných obvodů a antén. Pro ověření výsledků hodláme navrhnout a realizovat vhodné experimenty.Závěr. Zkušenosti, získané během řešení projektu, budou zpracovány ve formě monografie.",
 address="Grantová agentura České republiky",
 chapter="56643",
 edition="dílčí zpráva o řešení projektu GAČR 102/01/0571",
 institution="Grantová agentura České republiky",
 year="2001",
 month="december",
 publisher="Grantová agentura České republiky",
 type="report"
}