Publication detail

Číslicové filtry pro potlačení signálu o síťovém kmitočtu. Technická zpráva k HS400020 pro EGU Brno - II. etapa, 2001

VRBA, K., SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R.

Original Title

Číslicové filtry pro potlačení signálu o síťovém kmitočtu. Technická zpráva k HS400020 pro EGU Brno - II. etapa, 2001

Czech Title

Číslicové filtry pro potlačení signálu o síťovém kmitočtu. Technická zpráva k HS400020 pro EGU Brno - II. etapa, 2001

Language

cs

Original Abstract

Ve zprávě je popsáno řešení číslicových filtrů pro potlačení rušivého signálu o síťovém kmitočtu (koeficienty IIR filtrů, kmitočtové charakteristiky atd.).

Czech abstract

Ve zprávě je popsáno řešení číslicových filtrů pro potlačení rušivého signálu o síťovém kmitočtu (koeficienty IIR filtrů, kmitočtové charakteristiky atd.).

Documents

BibTex


@techreport{BUT56593,
 author="Kamil {Vrba} and Zdeněk {Smékal} and Radim {Číž}",
 title="Číslicové filtry pro potlačení signálu o síťovém kmitočtu. Technická zpráva k HS400020 pro EGU Brno - II. etapa, 2001",
 annote="Ve zprávě je popsáno řešení číslicových filtrů pro potlačení rušivého signálu o síťovém kmitočtu (koeficienty IIR filtrů, kmitočtové charakteristiky atd.).",
 address="FEI VUT v Brně",
 booktitle="Číslicové filtry pro potlačení signálu o síťovém kmitočtu. Technická zpráva",
 chapter="56593",
 institution="FEI VUT v Brně",
 year="2001",
 month="february",
 publisher="FEI VUT v Brně",
 type="report"
}