Publication detail

Speciální číslicové filtry pro přenos dat po energetické síti. Technická zpráva k HS400020 pro EGU Brno - I. etapa, 2001

VRBA, K., SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R.

Original Title

Speciální číslicové filtry pro přenos dat po energetické síti. Technická zpráva k HS400020 pro EGU Brno - I. etapa, 2001

Czech Title

Speciální číslicové filtry pro přenos dat po energetické síti. Technická zpráva k HS400020 pro EGU Brno - I. etapa, 2001

Language

cs

Original Abstract

Pro cílovou aplikaci řešící přenos dat po energetické síti byla požadována náročná číslicová filtrace užitečného signálu. Ve zprávě je uveden návrh speciálních pásmových propustí a algoritmus číslicové filtrace pro 8-bitové procesory.

Czech abstract

Pro cílovou aplikaci řešící přenos dat po energetické síti byla požadována náročná číslicová filtrace užitečného signálu. Ve zprávě je uveden návrh speciálních pásmových propustí a algoritmus číslicové filtrace pro 8-bitové procesory.

Documents

BibTex


@techreport{BUT56592,
 author="Kamil {Vrba} and Zdeněk {Smékal} and Radim {Číž}",
 title="Speciální číslicové filtry pro přenos dat po energetické síti. Technická zpráva k HS400020 pro EGU Brno - I. etapa, 2001",
 annote="Pro cílovou aplikaci řešící přenos dat po energetické síti byla požadována náročná číslicová filtrace užitečného signálu. Ve zprávě je uveden návrh speciálních pásmových propustí a algoritmus číslicové filtrace pro 8-bitové procesory.",
 address="FEI VUT v Brně",
 booktitle="Speciální číslicové filtry pro přenos dat po energetické síti",
 chapter="56592",
 institution="FEI VUT v Brně",
 year="2001",
 month="february",
 publisher="FEI VUT v Brně",
 type="report"
}