Publication detail

Moderní metody komprese audiosignálů pomocí waveletové transformace.

Original Title

Moderní metody komprese audiosignálů pomocí waveletové transformace.

Czech Title

Moderní metody komprese audiosignálů pomocí waveletové transformace.

Language

cs

Original Abstract

Zpráva se zabývá využitím waveletové transformace pro kompresi zvukových signálů.

Czech abstract

Zpráva se zabývá využitím waveletové transformace pro kompresi zvukových signálů.

BibTex


@techreport{BUT56453,
 author="Petr {Sysel} and Zdeněk {Smékal} and Zoltán {Nagy}",
 title="Moderní metody komprese audiosignálů pomocí waveletové transformace.",
 annote="Zpráva se zabývá využitím waveletové transformace pro kompresi zvukových signálů.",
 address="Fond rozvoje vysokých škol.",
 chapter="56453",
 edition="Moderní metody komprese audiosignálů pomocí waveletové transformace.",
 institution="Fond rozvoje vysokých škol.",
 year="2001",
 month="december",
 publisher="Fond rozvoje vysokých škol.",
 type="report"
}