Publication detail

Techniky analýzy degradovaných řečových signálů. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125

Original Title

Techniky analýzy degradovaných řečových signálů. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125

Czech Title

Techniky analýzy degradovaných řečových signálů. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125

Language

cs

Original Abstract

Je uveden popis různých technik číslicové analýzy signálů pro vytvoření metody automatické identifikace řeči v hluku.

Czech abstract

Je uveden popis různých technik číslicové analýzy signálů pro vytvoření metody automatické identifikace řeči v hluku.

BibTex


@techreport{BUT56449,
 author="Kamil {Vrba} and Zdeněk {Smékal} and Marián {Képesi} and Zoltán {Nagy} and Martin {Plšek} and Martin {Vondra} and Pavel {Rajmic}",
 title="Techniky analýzy degradovaných řečových signálů. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125",
 annote="Je uveden popis různých technik číslicové analýzy signálů pro vytvoření metody automatické identifikace řeči v hluku.",
 address="MPO ČR",
 booktitle="Techniky analýzy degradovaných řečových signálů. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125",
 chapter="56449",
 edition="VUT v Brně",
 institution="MPO ČR",
 year="2001",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="MPO ČR",
 type="report"
}