Publication detail

Kategorizace hlásek a hluků. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO FD-K/125

Original Title

Kategorizace hlásek a hluků. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO FD-K/125

Czech Title

Kategorizace hlásek a hluků. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO FD-K/125

Language

cs

Original Abstract

Je uveden způsob kategorizace různých typů hluků pomocí průběhu energie akustických komponentů a podle charakteru hluku v 2D zobrazení.

Czech abstract

Je uveden způsob kategorizace různých typů hluků pomocí průběhu energie akustických komponentů a podle charakteru hluku v 2D zobrazení.

BibTex


@techreport{BUT56448,
 author="Kamil {Vrba} and Zdeněk {Smékal} and Marián {Képesi} and Martin {Plšek}",
 title="Kategorizace hlásek a hluků. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO FD-K/125",
 annote="Je uveden způsob kategorizace různých typů hluků pomocí průběhu energie akustických komponentů a podle charakteru hluku v 2D zobrazení.",
 address="MPO ČR",
 booktitle="Kategorizace hlásek a hluků. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO FD-K/125",
 chapter="56448",
 edition="VUT v Brně",
 institution="MPO ČR",
 year="2001",
 month="december",
 publisher="MPO ČR",
 type="report"
}