Publication detail

Code security systems in systems of message transmission through high-speed communication systems.

NĚMEC, K., SMÉKAL, Z., ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R.

Original Title

Code security systems in systems of message transmission through high-speed communication systems.

English Title

Code security systems in systems of message transmission through high-speed communication systems.

Type

report

Language

en

Original Abstract

Rozpracování metody pro návrh protichybových kódových systémů (PKS). Analýza možností realizace PKS současnými jednočipovými mikropočítači. Ověření použitelnosti mikropočítače INTEL 89C2051 pro realizaci kodeku BCH kódu (15;5). Podrobnosti struktury adptabilního PKS s použitím kódu Fire a realizací jednočipovým počítačem. Příprava realizace kodeku s RS kódem.

English abstract

Rozpracování metody pro návrh protichybových kódových systémů (PKS). Analýza možností realizace PKS současnými jednočipovými mikropočítači. Ověření použitelnosti mikropočítače INTEL 89C2051 pro realizaci kodeku BCH kódu (15;5). Podrobnosti struktury adptabilního PKS s použitím kódu Fire a realizací jednočipovým počítačem. Příprava realizace kodeku s RS kódem.

Keywords

Protichybový systém

Released

01.12.2001

Publisher

ÚTKO, VUT Brno

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

141

Pages count

141

Documents

BibTex


@techreport{BUT56426,
 author="Karel {Němec} and Zdeněk {Smékal} and Pavel {Šilhavý} and Radim {Číž}",
 title="Code security systems in systems of message transmission through high-speed communication systems.",
 annote="Rozpracování metody pro návrh protichybových kódových systémů (PKS). Analýza možností realizace PKS současnými jednočipovými mikropočítači. Ověření použitelnosti mikropočítače INTEL 89C2051 pro realizaci kodeku BCH kódu (15;5). Podrobnosti struktury adptabilního PKS s použitím kódu Fire a realizací jednočipovým počítačem. Příprava realizace kodeku s RS kódem.
",
 address="ÚTKO, VUT Brno",
 booktitle="Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích",
 chapter="56426",
 edition="Dílčí výzkumná zpráva řešení projektu č. 102/00/1086 Grantové agentury České republiky",
 institution="ÚTKO, VUT Brno",
 year="2001",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="ÚTKO, VUT Brno",
 type="report"
}