Publication detail

Inovace kursu "Fyzikální základy optoelektroniky"

Original Title

Inovace kursu "Fyzikální základy optoelektroniky"

Czech Title

Inovace kursu "Fyzikální základy optoelektroniky"

Language

cs

Original Abstract

Vzhledem k rozmanitosti optických vláknových senzorů, je třeba k jejich studiu multidisciplinární přístup. Projekt se zabývá přenosem signálu a jeho zpracování z fyzikálního hlediska.

Czech abstract

Vzhledem k rozmanitosti optických vláknových senzorů, je třeba k jejich studiu multidisciplinární přístup. Projekt se zabývá přenosem signálu a jeho zpracování z fyzikálního hlediska.

BibTex


@techreport{BUT56377,
 author="Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela} and Naděžda {Uhdeová}",
 title="Inovace kursu "Fyzikální základy optoelektroniky"",
 annote="Vzhledem k rozmanitosti optických vláknových senzorů, je třeba k jejich studiu multidisciplinární přístup. Projekt se zabývá přenosem signálu a jeho zpracování z fyzikálního hlediska.",
 address="FRVŠ",
 chapter="56377",
 edition="IS0149",
 institution="FRVŠ",
 year="2001",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="FRVŠ",
 type="report"
}