Publication detail

Course innovation "Fundamentals of Optoelectronics"

TOMÁNEK, P., GRMELA, L., UHDEOVÁ, N.

Original Title

Inovace kursu "Fyzikální základy optoelektroniky"

Czech Title

Inovace kursu "Fyzikální základy optoelektroniky"

English Title

Course innovation "Fundamentals of Optoelectronics"

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Vzhledem k rozmanitosti optických vláknových senzorů, je třeba k jejich studiu multidisciplinární přístup. Projekt se zabývá přenosem signálu a jeho zpracování z fyzikálního hlediska.

Czech abstract

Vzhledem k rozmanitosti optických vláknových senzorů, je třeba k jejich studiu multidisciplinární přístup. Projekt se zabývá přenosem signálu a jeho zpracování z fyzikálního hlediska.

English abstract

The multidisciplinary approach is principal to the study of variety of optical fiber sensors. Project deals with the transmission of signal and its processing from the point of view of their physical fundamentals.

Keywords

Optoelectronics, optical fiber sensors, measurements

Released

31.12.2001

Publisher

FRVŠ

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

20

Pages count

20

BibTex


@techreport{BUT56377,
 author="Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela} and Naděžda {Uhdeová}",
 title="Inovace kursu "Fyzikální základy optoelektroniky"",
 annote="Vzhledem k rozmanitosti optických vláknových senzorů, je třeba k jejich studiu multidisciplinární přístup. Projekt se zabývá přenosem signálu a jeho zpracování z fyzikálního hlediska.",
 address="FRVŠ",
 chapter="56377",
 edition="IS0149",
 institution="FRVŠ",
 year="2001",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="FRVŠ",
 type="report"
}