Publication detail

Nové metody pro širokopásmová vektorová měření

Original Title

Nové metody pro širokopásmová vektorová měření

Czech Title

Nové metody pro širokopásmová vektorová měření

Language

cs

Original Abstract

Navrhovaný projekt se týká výzkumu a vývoje vektorové měřicí metody. Metoda umožní realizaci obvodově relativně jednoduchých vektorových analyzátorů realizovatelných v kmitočtových pásmech od desítek MHz přes kmitočty milimetrových vln až po kmitočty optické.

Czech abstract

Navrhovaný projekt se týká výzkumu a vývoje vektorové měřicí metody. Metoda umožní realizaci obvodově relativně jednoduchých vektorových analyzátorů realizovatelných v kmitočtových pásmech od desítek MHz přes kmitočty milimetrových vln až po kmitočty optické.

BibTex


@techreport{BUT56374,
 author="Zbyněk {Škvor} and Zbyněk {Raida}",
 title="Nové metody pro širokopásmová vektorová měření",
 annote="Navrhovaný projekt se týká výzkumu a vývoje vektorové měřicí metody. Metoda umožní realizaci obvodově relativně jednoduchých vektorových analyzátorů realizovatelných v kmitočtových pásmech od desítek MHz přes kmitočty milimetrových vln až po kmitočty optické.",
 address="Grantová agentura České rapubliky",
 chapter="56374",
 edition="dílčí zpráva grantového projektu GAČR 102/01/0573",
 institution="Grantová agentura České rapubliky",
 year="2001",
 month="december",
 publisher="Grantová agentura České rapubliky",
 type="report"
}