Publication detail

Zbytková životnost olověných staničních akumulátorů

Original Title

Zbytková životnost olověných staničních akumulátorů

Czech Title

Zbytková životnost olověných staničních akumulátorů

Language

cs

BibTex


@techreport{BUT56236,
  author="Milan {Calábek} and Karel {Liedermann} and Hynek {Homola}",
  title="Zbytková životnost olověných staničních akumulátorů",
  address="Vysoké učení technické v Brně",
  chapter="56236",
  institution="Vysoké učení technické v Brně",
  year="1992",
  month="january",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  type="report"
}