Publication detail

Inovace a podpora výuky předmětů zaměřených na vzájemný převod analogových a digitálních signálů, závěrečná zpráva FRVŠ reg. č. 1551 T.O. F1

Original Title

Inovace a podpora výuky předmětů zaměřených na vzájemný převod analogových a digitálních signálů, závěrečná zpráva FRVŠ reg. č. 1551 T.O. F1

Czech Title

Inovace a podpora výuky předmětů zaměřených na vzájemný převod analogových a digitálních signálů, závěrečná zpráva FRVŠ reg. č. 1551 T.O. F1

Language

cs

BibTex


@techreport{BUT56127,
 author="Kamil {Vrba} and Ivo {Lattenberg} and Zdeněk {Smékal}",
 title="Inovace a podpora výuky předmětů zaměřených na vzájemný převod analogových a digitálních signálů, závěrečná zpráva FRVŠ reg. č. 1551 T.O. F1",
 address="Fond rozvoje vysokých škol",
 chapter="56127",
 edition="1",
 institution="Fond rozvoje vysokých škol",
 year="2000",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="Fond rozvoje vysokých škol",
 type="report"
}