Publication detail

Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů

Original Title

Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů

Czech Title

Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů

Language

cs

Original Abstract

Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů

Czech abstract

Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů

BibTex


@techreport{BUT56111,
 author="Jiří {Adámek} and Michal {Stehlík}",
 title="Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů",
 annote="Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů",
 address="ÚTAM AVČR",
 chapter="56111",
 edition="T01",
 institution="ÚTAM AVČR",
 year="1999",
 month="september",
 pages="1--17",
 publisher="ÚTAM AVČR",
 type="report"
}