Publication detail

Directional Technological Instruction for Determination of Brick Masonry Compression Stress by the Flat Jack Method

ADÁMEK, J. STEHLÍK, M.

Original Title

Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů

Czech Title

Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů

English Title

Directional Technological Instruction for Determination of Brick Masonry Compression Stress by the Flat Jack Method

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů

Czech abstract

Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů

English abstract

Directional Technological Instruction for Determination of Brick Masonry Compression Stress by the Flat Jack Method

Keywords

Návod k metodě plochých lisů

RIV year

2000

Released

30.09.1999

Publisher

ÚTAM AVČR

Location

Brno, Česká republika

Pages from

1

Pages to

17

Pages count

17

BibTex


@techreport{BUT56111,
 author="Jiří {Adámek} and Michal {Stehlík}",
 title="Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů",
 annote="Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů",
 address="ÚTAM AVČR",
 chapter="56111",
 edition="T01",
 institution="ÚTAM AVČR",
 year="1999",
 month="september",
 pages="1--17",
 publisher="ÚTAM AVČR",
 type="report"
}