Publication detail

Experimental CHecking of Flat Jack Method for Determination of Stress and Elasticity Modulus of Brick Masonry

ADÁMEK, J. STEHLÍK, M.

Original Title

Experimentální ověřování metody plochých lisů pro zjišťování napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva

Czech Title

Experimentální ověřování metody plochých lisů pro zjišťování napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva

English Title

Experimental CHecking of Flat Jack Method for Determination of Stress and Elasticity Modulus of Brick Masonry

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Experimental CHecking of Flat Jack Method for Determination of Stress and Elasticity Modulus of Brick Masonry

Czech abstract

Experimental CHecking of Flat Jack Method for Determination of Stress and Elasticity Modulus of Brick Masonry

English abstract

Experimentální ověřování metody plochých lisů pro zjišťování napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva

Keywords

Metoda plochých lisů

RIV year

2000

Released

30.08.1999

Publisher

ÚTAM AVČR

Location

Brno, Česká republika

Pages from

1

Pages to

30

Pages count

30

BibTex


@techreport{BUT56110,
 author="Jiří {Adámek} and Michal {Stehlík}",
 title="Experimentální ověřování metody plochých lisů pro zjišťování napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva",
 annote="Experimental CHecking of Flat Jack Method for Determination of Stress and Elasticity Modulus of Brick Masonry",
 address="ÚTAM AVČR",
 chapter="56110",
 edition="T01",
 institution="ÚTAM AVČR",
 year="1999",
 month="august",
 pages="1--30",
 publisher="ÚTAM AVČR",
 type="report"
}