Publication detail

Netradiční optimalizační metody v mikrovlnné a anténní technice

Original Title

Netradiční optimalizační metody v mikrovlnné a anténní technice

Czech Title

Netradiční optimalizační metody v mikrovlnné a anténní technice

Language

cs

Original Abstract

Projekt byl věnován rozvoji netradičních optimalizačních metod, založených na genetických algoritmech, náhodném hledání a umělých neuronových sítích.

Czech abstract

Projekt byl věnován rozvoji netradičních optimalizačních metod, založených na genetických algoritmech, náhodném hledání a umělých neuronových sítích.

BibTex


@techreport{BUT56065,
 author="Zbyněk {Raida}",
 title="Netradiční optimalizační metody v mikrovlnné a anténní technice",
 annote="Projekt byl věnován rozvoji netradičních optimalizačních metod, založených na genetických algoritmech, náhodném hledání a umělých neuronových sítích.",
 address="TU Brno",
 chapter="56065",
 edition="1",
 institution="TU Brno",
 year="1998",
 month="december",
 publisher="TU Brno",
 type="report"
}