Publication detail

Zkoušení a modelování betonových prvků vyztužených frp výztuží

Original Title

Zkoušení a modelování betonových prvků vyztužených frp výztuží

Czech Title

Zkoušení a modelování betonových prvků vyztužených frp výztuží

Language

cs

Original Abstract

Pro ověření chování betonové konstrukce vyztužené pruty na bázi FRP materiálů je nutné provést praktické zkoušky jednoduchých reálných prvků. Byly provedeny zkoušky ověřující jak chování prvků pouze s taženou výztuží, tak prvků s taženou i smykovou nekovovou výztuží. V obou případech byly prvky namáhány čtyřbodovým ohybem.

Czech abstract

Pro ověření chování betonové konstrukce vyztužené pruty na bázi FRP materiálů je nutné provést praktické zkoušky jednoduchých reálných prvků. Byly provedeny zkoušky ověřující jak chování prvků pouze s taženou výztuží, tak prvků s taženou i smykovou nekovovou výztuží. V obou případech byly prvky namáhány čtyřbodovým ohybem.

BibTex


@inbook{BUT55881,
 author="David {Horák} and Pavel {Peslar} and Lukáš {Janda} and Petr {Štěpánek}",
 title="Zkoušení a modelování betonových prvků vyztužených frp výztuží",
 annote="Pro ověření chování betonové konstrukce vyztužené pruty na bázi FRP materiálů je nutné provést praktické zkoušky jednoduchých reálných prvků. Byly provedeny zkoušky ověřující jak chování prvků pouze s taženou výztuží, tak prvků s taženou i smykovou nekovovou výztuží. V obou případech byly prvky namáhány čtyřbodovým ohybem.",
 address="Nakladatelství ČVUT",
 booktitle="Technické listy 2007, Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí",
 chapter="55881",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Nakladatelství ČVUT",
 year="2008",
 month="september",
 pages="129--130",
 publisher="Nakladatelství ČVUT",
 type="book chapter"
}