Publication detail

Soudržnost nekovových výztuží s betonem

Original Title

Soudržnost nekovových výztuží s betonem

Czech Title

Soudržnost nekovových výztuží s betonem

Language

cs

Original Abstract

Pro správný návrh kotevních délek výztuží je nutné nejprve určit vlastnosti kontaktu výztužného prutu s betonem. Soudržnost výztuže s betonem je závislá zejména na její povrchové úpravě, a proto byla provedena řada experimentů s kompozitními FRP výztužemi s různými typy povrchových úprav s cílem nalézt povrchovou úpravu s nejlepšími vlastnostmi. Rovněž byl zkoumán vliv kvality betonu na soudržnost kompozitní výztuže s betonem.

Czech abstract

Pro správný návrh kotevních délek výztuží je nutné nejprve určit vlastnosti kontaktu výztužného prutu s betonem. Soudržnost výztuže s betonem je závislá zejména na její povrchové úpravě, a proto byla provedena řada experimentů s kompozitními FRP výztužemi s různými typy povrchových úprav s cílem nalézt povrchovou úpravu s nejlepšími vlastnostmi. Rovněž byl zkoumán vliv kvality betonu na soudržnost kompozitní výztuže s betonem.

BibTex


@inbook{BUT55879,
 author="David {Horák} and Lukáš {Janda} and Pavel {Peslar} and Petr {Štěpánek}",
 title="Soudržnost nekovových výztuží s betonem",
 annote="Pro správný návrh kotevních délek výztuží je nutné nejprve určit vlastnosti kontaktu výztužného prutu s betonem. Soudržnost výztuže s betonem je závislá zejména na její povrchové úpravě, a proto byla provedena řada experimentů s kompozitními FRP výztužemi s různými typy povrchových úprav s cílem nalézt povrchovou úpravu s nejlepšími vlastnostmi. Rovněž byl zkoumán vliv kvality betonu na soudržnost kompozitní výztuže s betonem.",
 address="Nakladatelství ČVUT",
 booktitle="Technické listy 2007, Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí",
 chapter="55879",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Nakladatelství ČVUT",
 year="2008",
 month="september",
 pages="127--128",
 publisher="Nakladatelství ČVUT",
 type="book chapter"
}