Publication detail

Parametrická studie optimalizace návrhu kolektoru s vlivem účelové funkce a výztuží

Original Title

Parametrická studie optimalizace návrhu kolektoru s vlivem účelové funkce a výztuží

Czech Title

Parametrická studie optimalizace návrhu kolektoru s vlivem účelové funkce a výztuží

Language

cs

Original Abstract

JJe optimalizována betonová konstrukce podzemního kolektoru vyztužená různými typy výztuží, kovovou (betonářská a nerezová) a nekovovou výztuží (FRP se skleněnými vlákny). Je posuzována statická únosnost příčného řezu kolektoru při různých stavech konstrukce. V účelové funkci je kromě nákladů na realizaci 1m konstrukce přihlíženo také k dopadům na životní prostředí a nepřímo také k meznímu stavu použitelnosti. Je provedena parametrická studie s ohledem na typy výztuží a rozložení vah jednotlivých hledisek v účelové funkci. Výsledky jsou vyhodnoceny a jsou učiněny závěry.

Czech abstract

JJe optimalizována betonová konstrukce podzemního kolektoru vyztužená různými typy výztuží, kovovou (betonářská a nerezová) a nekovovou výztuží (FRP se skleněnými vlákny). Je posuzována statická únosnost příčného řezu kolektoru při různých stavech konstrukce. V účelové funkci je kromě nákladů na realizaci 1m konstrukce přihlíženo také k dopadům na životní prostředí a nepřímo také k meznímu stavu použitelnosti. Je provedena parametrická studie s ohledem na typy výztuží a rozložení vah jednotlivých hledisek v účelové funkci. Výsledky jsou vyhodnoceny a jsou učiněny závěry.

BibTex


@inbook{BUT55877,
 author="Jan {Plšek} and Petr {Štěpánek}",
 title="Parametrická studie optimalizace návrhu kolektoru s vlivem účelové funkce a výztuží",
 annote="JJe optimalizována betonová konstrukce podzemního kolektoru vyztužená různými typy výztuží, kovovou (betonářská a nerezová) a nekovovou výztuží (FRP se skleněnými vlákny). Je posuzována statická únosnost příčného řezu kolektoru při různých stavech konstrukce. V účelové funkci je kromě nákladů na realizaci 1m konstrukce přihlíženo také k dopadům na životní prostředí a nepřímo také k meznímu stavu použitelnosti. Je provedena parametrická studie s ohledem na typy výztuží a rozložení vah jednotlivých hledisek v účelové funkci. Výsledky jsou vyhodnoceny a jsou učiněny závěry.",
 address="Nakladatelství ČVUT",
 booktitle="Technické listy 2007, Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí",
 chapter="55877",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Nakladatelství ČVUT",
 year="2008",
 month="september",
 pages="137--138",
 publisher="Nakladatelství ČVUT",
 type="book chapter"
}